« »

Fasaani (Phasianus colchicus)

SV: Fasan, EN: Pheasant

kuva tästä lajista

Fasaanin luontainen levinneisyys ulottuu laajalle alueelle Aasiassa ja lännessä aina Kaukasukselle asti. Fasaania on kuitenkin yleisesti istutettu riistalinnuksi mm. moniin Euroopan maihin ja Pohjois-Amerikkaan. Suomessa fasaani on istutusten myötä levinnyt maan etelä- ja keskiosiin. Se viihtyy kulttuuriympäristöissä, kuten puistoissa, omakotitaloasutuksilla sekä maanviljelyalueilla. Kanta on monin paikoin riippuvainen talviruokinnasta ja lisäistutuksista.

Suomen fasaanihistoria alkaa vuonna 1901, jolloin makeistehtailija Carl Fazer perusti Helsinkiin fasaanitarhan, jonka lintuja vapautettiin lähimetsiin saman vuoden syksynä. Tämän jälkeen istutuksia lisättiin hitaasti eri puolelle eteläistä Suomea. Kylmät talvet ja sotavuodet romahduttivat kannan 1940-luvulla, mutta tämän jälkeen kanta on kasvanut nykypäivään asti uusien istutusten ja talviruokinnan ansiosta. Paikalliset kannanvaihtelut, kuten myös vuosien väliset vaihtelut, ovat kuitenkin voimakkaita. Fasaanin nykykannaksi arvioidaan 15 000–20 000 paria.

Fasaanikannan kasvu näkyy hyvin myös elinalueen laajentumisena eri atlasten välillä. 1970-luvun atlaksessa laji havaittiin noin 450 ruudussa, 1980-luvulla reilussa 560 ruudussa ja 2000-luvun atlaksessa yli 1 000 ruudussa. Levinneisyys on laajentunut etenkin Pohjanmaan rannikkoalueella sekä muualla Väli-Suomessa. Uusien istutusten myötä fasaania tavataan nykyään myös Etelä-Lapissa sekä useilla Saaristomeren saarilla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma44811,6 %
Todennäköinen3298,5 %
Mahdollinen2386,2 %
Yhteensä101526,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa