« »

Ampuhaukka (Falco columbarius)

SV: Stenfalk, EN: Merlin

kuva tästä lajista

Ampuhaukka on holarktinen laji, josta erotetaan useita alalajeja. Nimialalaji columbarius pesii Pohjois-Amerikassa, mutta Suomen pesimäkanta kuuluu alalajiin aesalon. Suomessa ampuhaukka pesii koko maassa, mutta kanta on vahvin Pohjois-Suomessa. Pohjois-Suomessa se asustaa karuilla tunturialueilla. Etelä- ja Keski-Suomessa tyypillistä elinympäristöä ovat mäntyvaltaiset metsät. Pesä on usein vanhassa variksen tai korpin pesässä, Lapissa myös maassa.

Suomen pesimäkannan kooksi arvioidaan noin 3 200 paria. Kannan arvellaan pysyneen viime vuosina vakaana. Vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa lajin luokitus siirrettiin vaarantuneesta elinvoimaiseen.

Pääosa maamme ampuhaukoista pesii Pohjois-Suomessa, eikä tämän suhteen ole tapahtunut merkittäviä muutoksia eri atlasten välillä. Kolmannessa atlaskartoituksessa laji tavattiin pesimäaikaan noin 1 250 ruudussa, ja noin joka neljännessä näistä onnistuttiin pesintä varmistamaan. Varmistettujen pesintöjen osuus ensimmäisen ja toisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa oli noin kolmannes. Maan etelä- ja keskiosissa lajin levinneisyys on hajanainen. Varmistettuja pesintöjä tai pesintään viittaavia havaintoja on eniten alueelta, joka ulottuu Kymenlaaksosta Porin seudun ja Suupohjan kautta Pohjanmaalle.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3378,7 %
Todennäköinen2777,2 %
Mahdollinen63916,5 %
Yhteensä125332,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa