« »

Tylli (Charadrius hiaticula)

SV: Större strandpipare, EN: Ringed Plover

kuva tästä lajista

Tylli pesii Pohjois-Euraasiassa, Islannissa, Grönlannissa ja Luoteis-Kanadassa. Suomessa se asustaa koko rannikkoalueella ja sisämaassa Kainuun korkeudelta pohjoiseen. Rannikkoalueella tylli pesii avoimilla tai paljailla rannoilla ja tulvaniityillä, Lapissa myös palsasoilla. Maamme pesimäkannaksi on arvioitu 3 000–6 000 paria. Lajin on arveltu taantuneen Suomessa viime vuosikymmeninä, mutta muualla Euroopassa sen kanta on ilmeisesti pysynyt vakaana. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa tyllin luokitus muutettiin elinvoimaisesta silmälläpidettävään.

Ensimmäisen ja toisen atlaksen aikana tyllistä tehtiin vähintään mahdolliseen pesintään viittaavia havaintoja 808 ruudusta. Kolmannessa atlaksessa tällaisten ruutujen määrä putosi 661:een. Muutoskartasta näkyy, että monilta ruuduilta tylli on joko kokonaan kadonnut tai ainakin sen pesimisvarmuusluokka on laskenut edellisiin atlaskausiin verrattuna. Voimakkainta väheneminen on ollut Merenkurkussa ja Keski-Lapissa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma2797,2 %
Todennäköinen2316 %
Mahdollinen1544 %
Yhteensä66417,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta