« »

Tunturihaukka (Falco rusticolus)

SV: Jaktfalk, EN: Gyrfalcon

kuva tästä lajista

Tunturihaukka pesii napapiirin tuntumassa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopassa arvellaan pesivän 1 300–2 300 paria, joista Suomessa alle 40 paria. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa tunturihaukka arvioitiin erittäin uhanalaiseksi. Tunturihaukan suurimpia uhkia ovat olleet, ja edelleenkin osittain ovat, vaino, munienkeruu ja häirintä pesäpaikoilla. Riekko ja kiiruna ovat tunturihaukalle erittäin tärkeitä saaliseläimiä. Huonoina kanalintuvuosina haukat jättävät usein pesinnän kokonaan väliin. Tunturihaukka pesii lähes yksinomaan kalliopahdoilla.

Ensimmäisen atlaksen aikana tunturihaukasta tehtiin pesintään viittaavia (vähintään mahdollinen pesintä) havaintoja 16 atlasruudun alueella. Toisen atlaksen aikana tällaisia ruutuja kertyi 28, mutta kolmannessa atlaksessa niiden määrä oli jo 85. Pesintä varmistettiin vastaavasti 6, 11 ja 41 ruudun alueella. Ruutumäärien kasvu ei kuitenkaan merkitse tunturihaukkakannan kasvua tai levittäytymistä, vaan paremminkin tietämyksen paranemista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma411,1 %
Todennäköinen70,2 %
Mahdollinen371 %
Yhteensä852,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa