« »

Tavi (Anas crecca)

SV: Kricka, EN: Teal

kuva tästä lajista

Tavi on runsaslukuinen ja laajalle levittäytynyt pohjoisen pallonpuoliskon laji, joka Suomessa esiintyy koko maassa. Tavi on sinisorsan ohella maamme runsaslukuisin sorsalintu. Pesimäkannan kooksi arvioitiin 1990-luvun lopulla n. 200 000 paria, ja sama arvio pitää kutinsa nykyäänkin. Tavi kelpuuttaa pesimäympäristökseen lähes kaikenlaisia vesistöjä, aina järvistä saaristoon ja pieniin pelto-ojiin, mutta kaikkein karuimmissa vähäkasvustoisissa järvissä sekä ulkosaaristossa se ei useimmiten viihdy.

Lintuatlaskartoitusten perusteella tavin levinneisyys on pysynyt muuttumattomana viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan. Sekä uusimmassa että kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa tavista on varma pesintä n. 2 100 atlasruudusta, mikä on vähän yli puolet maamme kaikista atlasruuduista. Tavi on riistalaji, joka on riistalaskenta-aineistojen perusteella ehkä hivenen taantunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, mutta tulkinta ei ole yksiselitteinen lajin voimakkaiden vuosienvälisten kannanvaihteluiden takia.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma207153,6 %
Todennäköinen56714,7 %
Mahdollinen60615,7 %
Yhteensä324483,9 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa