« »

Talitiainen (Parus major)

SV: Talgoxe, EN: Great Tit

kuva tästä lajista

Talitiaisen laaja levinneisyysalue kattaa koko Euroopan ja suurimman osan Aasiaa Tyynenmeren rantamille saakka. Suomessa lajia tavataan koko maassa, Lapissa levinneisyysalue tosin on muuta maata aukkoisempi. Talitiainen pesii monenlaisissa ympäristöissä ihmisen läheisyydessä sekä monenlaisissa metsäympäristöissä. Se on kolopesijä, joka asettuu mielellään myös pönttöön. Luonnonympäristössä korkeimmat talitiaistiheydet saavutetaan lehdoissa ja pellonlaitojen lehtimetsissä. Talitiainen on osittaismuuttaja, jonka talvehtiva kanta hyödyntää runsaasti talviruokintoja.

Talitiainen kuuluu lajistomme menestyjiin 1900-luvulta alkaen. Pesimäkanta yli kolminkertaistui 1940-luvulta 1970-luvulle (etenkin Pohjois-Suomessa 1930-luvulta 1960-luvulle), ja levinneisyys laajeni koko maassa. Sen jälkeenkin kasvu on jatkunut: pitkäaikaiset lintulaskenta-aineistot kertovat pesimäkannan noin kaksinkertaistuneen vuosien 1975 ja 2010 välillä. Talitiainen on hyötynyt etenkin talviruokinnan lisääntymisestä, mutta myös leudontuvat talvet lienevät edesauttaneen kannankasvua. 1980-luvun loppupuolella pesivien parien määräksi arvioitiin 600 000–900 000. Nykyinen kanta on noin 1,5–2 miljoonaa paria.

Uusimmassa atlaksessa talitiainen asuttaa noin 88 %:a maamme kaikista atlasruuduista, kun kahden edellisen atlaksen yhdistetyssä aineistossa vastaava luku on noin 76 %. Levinneisyysalue ei ole merkittävästi muuttunut, mutta etenkin maan pohjoispuolikkaassa se on selkeästi tiivistynyt. Tämä johtunee sekä kartoitustehokkuuden paranemisesta että kannan todellisesta kasvusta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma290475,1 %
Todennäköinen2787,2 %
Mahdollinen2135,5 %
Yhteensä339587,8 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa