« »

Sinisorsa (Anas platyrhynchos)

SV: Gräsand, EN: Mallard

kuva tästä lajista

Sinisorsa on Suomessa runsaslukuinen ja koko maassa esiintyvä laji, jonka levinneisyysalue kattaa suurimman osan Euraasiaa ja Pohjois-Amerikkaa. Sinisorsa on "jokapaikan perussorsa", ja se on pesimäympäristönsä valinnassa erittäin joustava. Kaikenlaiset vesistöt kelpaavat, ja laji myös kesyyntyy helposti ihmiseen tottuneeksi puistolinnuksi urbaanissa ympäristössä.

Suomen sinisorsakanta on n. 200 000 pesivää paria. Vesilintulaskentojen mukaan merkittäviä kannanmuutoksia ei viime vuosina ole tapahtunut. Uusin atlaskartoitus ja vertailu kahden edellisen atlaksen yhdistettyyn aineistoon osoittaa, että sinisorsan levinneisyys on pysynyt muuttumattomana. Lajista kertyi pesintään viittaavia havaintoja kaiken kaikkiaan n. 82 %:ssa maamme kaikista atlasruuduista.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma242562,7 %
Todennäköinen3098 %
Mahdollinen43911,4 %
Yhteensä317382,1 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta