« »

Sääksi (Pandion haliaetus)

SV: Fiskgjuse, EN: Osprey

kuva tästä lajista

Kalasääski on kosmopoliitti eli se on levittäytynyt lähes koko maapallolle. Suomessakin se pesii koko maassa etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin saakka, kaikkialla missä vain on sopivia kalavesiä ja pesäpaikkoja tarjolla. Merkittävä osa sääksistä pesii soilla, mutta tyypillisiä pesimäympäristöjä ovat myös kallioiset metsäalueet ja vesistöjen rannat ja saaret.

Sääksi on ollut tutkijoiden tehokkaassa seurannassa jo vuodesta 1971 alkaen. Viime vuodet sääksikanta on pysynyt vakaana. Parimäärä on noin 1 200. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa sääksi luokiteltiin edelleen silmälläpidettäväksi lajiksi.

Sääksen levinneisyydessä ei ole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosikymmeninä. Kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaskartoituksen välillä levinneisyysalue on ehkä hieman laajentunut Keski-Suomessa, Kuusamon seudulla ja Lapissa. Kolmannen atlaksen aikana pesintä onnistuttiin varmistamaan yli 1 100 atlasruudulla.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma114029,5 %
Todennäköinen2265,8 %
Mahdollinen57815 %
Yhteensä194450,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa