« »

Riskilä (Cepphus grylle)

SV: Tobisgrissla, EN: Black Guillemot

kuva tästä lajista

Riskilöitä pesii Pohjois-Amerikan itärannikolla ja Euroopan merialueilla. Laji on Suomen ruokkilinnuista runsain ja laajalle levinnein. Sitä tavataan kaikilla merialueilla, joskin ruokin tavoin pesimäkannan tihein osa on keskittynyt Itäisen Suomenlahden, Saaristomeren ja Ahvenanmaan sekä Merenkurkun alueelle. Keskimääräinen yhdyskuntien koko on riskilällä pienempi kuin ruokilla, joskin satapäisiäkin yhdyskuntia tunnetaan.

Kanta kasvoi voimakkaasti sotavuosien aallonpohjasta 1970-luvulle asti, jolloin saaristoon levinnyt minkki alkoi verottaa monien muiden merilintujen lisäksi myös riskiläkantoja. Minkin saalistuksen takia monet yhdyskunnat ovatkin autioituneet. Kokonaiskanta on kuitenkin ollut viime aikoina vakaa ja käsittää noin 18 000 paria.

Riskiläyhdyskunnat ovat hyvin pysyviä, mikäli häiriötä ei tapahdu. Verrattaessa 2000-luvun atlasta yhdistettyihin 1970- ja 80-luvun atlastietoihin, on esiintyminen etenkin varmistettujen pesintöjen osalta harventunut Suomenlahden, Saaristomeren ja Selkämeren osalta. Positiivisia kannan leviämiseen viittaavia merkkejä on puolestaan havaittavissa aivan Perämeren pohjukassa. Kokonaislevinneisyys näyttää silti kuitenkin supistuneen hieman. Tämä sopii hyvin yksiin riskilän kannankehityksen kanssa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1624,2 %
Todennäköinen591,5 %
Mahdollinen350,9 %
Yhteensä2566,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta