« »

Punakuiri (Limosa lapponica)

SV: Myrspov, EN: Bar-tailed Godwit

kuva tästä lajista

Punakuiri pesii tundravyöhykkeellä Pohjois-Fennoskandiassa, Pohjois-Venäjällä, Aasiassa ja Alaskassa. Euroopan pesimäkannaksi on arvioitu enintään 7 400 paria. Suomen pesimäkanta on keskittynyt Pohjois-Lappiin, etenkin Utsjoen alueelle. Koko maassa arvioidaan pesivän 2 000–3 000 paria. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa punakuiri arvioitiin elinvoimaiseksi.

Lintuatlaskartoitusten mukaan punakuirin levinneisyydessä ei ole tapahtunut kovin suuria muutoksia viime vuosikymmeninä. Päälevinneisyysalueen sisällä laji on kuitenkin kadonnut monesta ruudusta kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä, ja lisäksi pesimisvarmuusindeksit ovat niin ikään laskeneet usealla ruudulla. Kolmannen lintuatlaksen aikana pesintä varmistettiin 10 atlasruudussa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma100,3 %
Todennäköinen651,7 %
Mahdollinen240,6 %
Yhteensä992,6 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta