« »

Punajalkahaukka (Falco vespertinus)

SV: Aftonfalk, EN: Red-footed Falcon

kuva tästä lajista

Punajalkahaukka on Itä-Euroopassa ja Länsi- ja Keski-Aasiassa pesivä pieni petolintulaji. Suomessa punajalkahaukka on pääasiassa loppukeväisin ja alkusyksyisin havaittava harhailija, mutta lajista on myös varmistettuja pesintöjä. Valtaosa vajaasta kymmenestä pesinnästä ovat vanhempia havaintoja 1800-luvun lopulta 1950-luvulle ja ne sijoittuvat etenkin maan keskiosiin. Tuorein pesimähavainto, ja samalla ensimmäinen sitten 1950-luvun, tehtiin 2003 Limingassa, missä punajalkahaukka pesi onnistuneesti suoympäristössä.

Punajalkahaukasta tehtiin kymmenkunta pesimäaikaista havaintoa tuoreimmassa atlaksessa. Yksikään havainnoista ei koskenut kahta lintua samalla paikalla, ja valtaosa havainnoista koski yhden päivän havaintoa. Suurin osa havainnoista koskee todennäköisesti pesimättömiä kiertelijöitä, ja 3. atlaksen havainnot tukevat siten käsitystä, että laji on Suomessa satunnaispesijä. Havaintopisteiden sijainteja on siirretty suojelusyistä 0 - 30 km.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma00 %
Todennäköinen10 %
Mahdollinen100,3 %
Yhteensä110,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa