« »

Laulurastas (Turdus philomelos)

SV: Taltrast, EN: Song Thrush

kuva tästä lajista

Laulurastas on euraasialainen laji, joka Suomessa pesii yleisenä ja runsaslukuisena koko maassa. Laulurastas kelpuuttaa pesimäympäristökseen monenlaisia metsiä, mutta mieluiten seka- tai kuusimetsiä, joissa aluskasvillisuus on rehevää. Sille kelpaavat myös puhtaat kuusikot ja männiköt, ja Lapissa se pesii jopa tunturikoivikoissa. Toisin kuin räkätti- tai mustarastas, laulurastas harvemmin pesii pihapiiriin tai muuten ihmisen välittömään läheisyyteen.

Laulurastaan pesimäkannan kooksi arvioitiin 1940- ja 1950-luvuilla noin 620 000 paria, mutta 1970-luvulla jo noin 800 000 paria. Kannankasvua tuona jaksona edisti mitä ilmeisimmin nuorten kuusikoiden alan kasvaminen tehometsätalouden myötä. 1980-luvun lopulla parimäärän arvioitiin vaihtelevan vuosittain 600 000 ja 900 000 välillä. Linjalaskenta-aineisto 1990-luvun lopulta eteenpäin osoittaa sekä voimakkaiden vuosivaihtelujen että runsastumisen jatkuneen. Tätä nykyä pesivien parien määräksi arvioidaan 800 000–1,4 miljoonaa.

Atlaskartat osoittavat laulurastaan levinneisyysalueen ja asutettujen ruutujen määrän pysyneen melko muuttumattomina viimeisen kolmen vuosikymmenen ajan. Laulurastas pesii lähes koko Suomessa tunturipaljakoita lukuun ottamatta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma218956,6 %
Todennäköinen90823,5 %
Mahdollinen41010,6 %
Yhteensä350790,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta