« »

Lapinsirri (Calidris temminckii)

SV: Mosnäppa, EN: Temminck's Stint

kuva tästä lajista

Lapinsirrin Jäämeren rantoja myötäilevä pesimäalue ulottuu Ruijasta Beringinsalmelle saakka. Suomen pesimäkannan kooksi on arvioitu 1 000–2 000 paria. Kannan pääosa pesii Lapissa, lähinnä Enontekiön ja Utsjoen alueella, mutta Perämerellä elää erillinen pieni populaatio. Perämeren populaatio on voimakkaasti vähentynyt viime vuosina ja se luokiteltiin vuoden 2010 uhanalaisarvioinnissa erittäin uhanalaiseksi. Koko maan tasolla laji luokiteltiin vaarantuneeksi.

Ensimmäisen ja toisen atlaskartoituksen aikana lapinsirristä saatiin pesintään viittaavia havaintoja (PV-indeksi vähintään 2) 258 ruudusta. Kolmannen atlaksen aikana tällaisia ruutuja oli vain 163. Lapinsirrin taantuminen näkyy hyvin myös muutoskartalla: punaisen ja keltaisen sävyt ovat vallitsevia sekä Perämerellä että Pohjois-Lapissa. Monista ruuduista laji on siis joko kokonaan kadonnut tai ainakin sen pesimisvarmuusindeksi on laskenut.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma320,8 %
Todennäköinen621,6 %
Mahdollinen701,8 %
Yhteensä1644,2 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta