« »

Lapinsirkku (Calcarius lapponicus)

SV: Lappsparv, EN: Lapland Bunting

kuva tästä lajista

Lapinsirkku on sirkumpolaarinen pohjoisten avomaiden laji. Suomessa laji pesii etenkin pensaikkoisilla tunturipaljakoilla sekä Tunturi-Lapin avosoilla. Lajista on myös vanhoja varmistettuja pesimähavaintoja Perämeren pohjukasta.

Linjalaskentojen perusteella Suomen lapinsirkkukanta kasvoi 1950-luvulta 1970-luvulle, jolloin kanta käsitti arviolta 95 000 paria. Kanta taantui kuitenkin 1980-luvulla, ja 1980-luvun lopulla parimääräarvio oli enää 40 000 paria. Kanta on ollut lievässä laskussa tämän jälkeenkin, joskin vuosittaiset vaihtelut ovat suuria. Tästä huolimatta pesimäkanta on luokiteltu Suomessa elinvoimaiseksi.

Tuoreimmassa atlaksessa lapinsirkun levinneisyys näyttää hieman supistuneen käsivarren tyvellä sekä Inarin alueella. Lisäksi Keski-Lapin sekä Perämeren alueelta hajanaiset reviirihavainnot on puuttuvat lähes kokonaan, kun vielä aiemmissa atlaksissa alueelta oli lukuisia havaintoja. Havainnot viittaavat lajin levinneisyyden eteläreunan vetäytyneen kohti pohjoista vaikka lajin päälevinneisyydessä ei olekaan tapahtunut dramaattista muutosta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma1052,7 %
Todennäköinen611,6 %
Mahdollinen421,1 %
Yhteensä2085,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta