« »

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor)

SV: Knölsvan, EN: Mute Swan

kuva tästä lajista

Euroopassa jo vuosisatojen ajan tarha- ja puistolintuna pidetty kyhmyjoutsen on maassamme uudistulokas, jonka ensipesinnät luonnossa todettiin 1930-luvulla, mutta kanta on alkanut runsastua kunnolla vasta 1970-luvulta alkaen. Kyhmyjoutsen pesii niin saaristossa luodoilla, suojaisilla lahdilla kuin rannikon läheisyydessä rehevillä järvillä. 2000-luvun lopun arvio pesimäkannan kooksi on 6000–10 000 paria.

Uusimman atlaksen perusteella kyhmyjoutsen on viimeisen parinkymmenen vuoden aikana jatkanut levittäytymistään: atlasruutujen, joissa todettiin varma pesintä, määrä kasvoi noin 65 %, ja laji on nyt valloittanut entistä selvästi enemmän sisämaan vesistöjä. Totuttuun tapaan levinneisyys keskittyy rannikkoseuduille ja saaristoon. Voimakkaimmin levinneisyys on laajentunut Merenkurkussa ja Perämerellä sekä Itäisellä Suomenlahdella. Lajin pesintämenestys on suurempi lämpimien talvien jälkeen, minkä takia talvien leudontuminen edesauttaa kannankasvua.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma39610,2 %
Todennäköinen431,1 %
Mahdollinen621,6 %
Yhteensä50113 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa