« »

Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca)

SV: Svartvit flugsnappare, EN: Pied Flycatcher

kuva tästä lajista

Kirjosiepon levinneisyys kattaa suuren osan Eurooppaa, painottuen maanosan keski- ja pohjoisosiin. Lisäksi lajia tavataan pesivänä Aasian länsiosissa. Suomessa kirjosieppo on yleinen ja runsaslukuinen pesimälaji, jota tavataan maan eteläisimmistä osista pohjoisimpaan Lappiin. Pohjois-Lapissa kirjosieppo on tosin huomattavasti harvalukuisempi kuin etelämpänä. Kirjosiepon pesimäympäristöä ovat monenlaiset metsät. Tyypillisimmin lajin tapaa valoisissa lehti- ja sekametsissä, mutta ajoittain sen voi löytää myös valoisista havumetsistä. Tärkeintä on, että ympäristössä on kolopuita, sillä kirjosieppo on kolopesijä. Ihmisasutuksen parissa kirjosieppo kelpuuttaa pesäpaikakseen pihat, puutarhat ja puistot, ja se pesii erittäin mielellään pönttöihin.

Maassamme pesivien kirjosieppojen määrässä esiintyy suuria vuosienvälisiä vaihteluja, joita on selitetty ainakin pesimäaikaisten sääolojen vaihteluilla. Kylmät ja koleat kesät alentavat pesimämenestystä, ja tällaisia kesiä osui mm. 1970-luvun lopulle ja 1980-luvun alkupuolelle. Linjalaskenta-aineistojen perusteella kirjosieppokanta pysyi vakaana 1940-luvulta 1970-luvulle, mutta on hitaasti kasvanut 1970-luvun lopulta 2000-luvulle noin 40 %. 2000-luvun lopun kannanarvio oli 250 000–750 000 paria; vuosienvälinen vaihtelu on siis ollut suurta.

Kirjosiepon levinneisyysalue ei ole merkittävästi muuttunut atlasten välillä. Esiintymisruutujen määrän kasvu muutamalla sadalla ja levinneisyyden tiivistyminen Pohjois-Suomessa voivat johtua atlasruutujen kartoitustehokkuuden paranemisesta mutta toisaalta myös pienoisesta kannankasvusta.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma266368,9 %
Todennäköinen46612,1 %
Mahdollinen2626,8 %
Yhteensä339187,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa