« »

Kiiruna (Lagopus muta)

SV: Fjällripa, EN: Ptarmigan

kuva tästä lajista

Kiirunan levinneisyys kattaa Euraasian ja Pohjois-Amerikan tundra-alueet. Sillä on useita erillisesiintymiä etelämpänä sijaitsevien vuoristojen lakiosissa (mm. Alpit ja Pyreneet) ja mm. Islannin, Huippuvuorien ja Grönlannin saarilla. Suomessa kiirunaa tavataan korkeimpien tuntureiden paljakka-alueella etenkin käsivarren ja päälaen seuduilla, mutta lajilla on erillisesiintymiä Ylläs- ja Ounas-Pallastuntureilla, Saariselällä sekä Värriön alueella.

Kiirunan vuosittaiset runsauden vaihtelut ovat huomattavia, eikä sen kannoissa tiedetä tapahtuneen dramaattisia muutoksia viime vuosikymmeninä. Pienen, muutaman tuhannen parin kannan on arvioitu olevan elinvoimainen.

Atlasten välillä ei näytä tapahtuneen voimakkaita muutoksia kiirunan levinneisyydessä. Jopa eristyneet eteläisempien tuntureiden populaatiot näyttävät säilyneen viime vuosiin asti. Varmistettujen pesintöjen määrä on samaa suuruusluokkaa kaikissa kolmessa atlaksessa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma260,7 %
Todennäköinen210,5 %
Mahdollinen591,5 %
Yhteensä1062,7 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta