« »

Keltahemppo (Serinus serinus)

SV: Gulhämpling, EN: Serin

kuva tästä lajista

Keltahemppo pesii Välimeren ympäristöstä Keski-Eurooppaan ulottuvalla alueella. Se on lisäksi harvalukuinen pesimälaji Etelä-Ruotsissa ja Baltian maissa. Suomessa keltahemppo on pääasiassa muuttoaikainen harhailija etenkin keväisin, mutta lajista on useita pesimähavaintojakin. Keltahempon pesimäympäristöä ovat puoliavoimet kulttuuriympäristöt, ja Suomessa lajin reviirit ovat tyypillisesti sijainneet puistoissa tai puustoisilla asutusalueilla.

Euroopassa keltahemppo on levinnyt kohti pohjoista jo pitkään, ja sen ensimmäinen Suomen valloitusyritys alkoi 1970-luvulla ensimmäisen atlaksen aikaan, jolloin parhaina vuosina 1974–1977 havaittiin yli kymmenen yksilöä per vuosi. Pesimäaikaisia havaintoja ilmoitettiin yli kymmenestä ruudusta ja pesintä varmistettiin Helsingissä 1976. Määrät kuitenkin romahtivat 1980-luvulle tultaessa, ja toisen atlaksen aikana 1986–1989 lajista ilmoitettiin vain yksi mahdollinen pesintä. Määrät pysyivät alhaalla aina 2000-luvulle asti, jolloin lajin uusi Suomen valloitusyritys alkoi. Atlasvuosina lajista ilmoitettiin koko maasta koko vuonna havaintoja seuraavasti: 2006 4, 2007 9, 2008 10, 2009 10 ja 2010 17. Pesintä varmistettiin Porissa 2007 ja Helsingissä 2008 sekä 2009. Pesimäkannan ei kuitenkaan ole katsottu vielä vakiintuneen. Atlakseen ilmoitettiin yhteensä havaintoja 14 ruudusta, joista pesivien lisäksi pysyvämpiä reviirejä oli Hangossa, Mikkelissä (pari) ja Kannuksella. Havainnointitehoon suhteutettuna laji ei liene silti nykyään vielä yhtä runsas kuin 1970-luvulla, joten aika näyttää onnistuuko Suomen valloitus tällä kertaa.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma20,1 %
Todennäköinen40,1 %
Mahdollinen90,2 %
Yhteensä150,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta