« »

Kalalokki (Larus canus)

SV: Fiskmås, EN: Common Gull

kuva tästä lajista

Kalalokki on Euraasian ja Amerikan pohjoisosissa esiintyvä laji. Suomessa laji on laajimmalle levittäytynyt lokkilintu, jota tavataan pesivänä niin merensaaristossa kuin sisävesillä aina Etelä-Suomesta pohjoisen tunturijärville. Runsain pesimäkanta keskittyy meren saaristoon, ja pesimätiheydet ovat korkeimpia Pohjanlahden rannikolla. Vastaavasti harvimman kannan alue keskittyy Keski-Lapin alueelle. Kalalokki voi pesiä niin yhdyskunnissa kuin yksittäispareina, ja urbanisoituneimmat parit pesivät kaupunkien katoilla ja puistoissa.

Kalalokki kuuluu vanhaan suomalaiseen pesimälajistoon. Sen pesimäkannat ovat kasvaneet aina 1900-luvun puolivälistä lähtien, jolloin vaino saaristossa alkoi vähentyä. Runsastuminen on jatkunut niin saaristossa kuin sisämaassakin viimeisten vuosikymmenten aikana. Pesimäkanta on noin 80 000 parin luokka, joista noin 55 000 pesii meren saaristossa.

Kannankasvu näkyy pesimävarmuuksien lisääntymisenä myös atlaksissa. 1970-luvulla varmistettiin pesintä vajaassa 1300 ruudussa, 1980-luvulla vajaassa 1500 ruudussa ja 2000-luvulla pesintä todettiin yli 2400 ruudussa. Eniten levinneisyysalue näyttää tihentyneen Pohjanmaan, Kainuun ja Etelä-Lapin alueella.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma242362,7 %
Todennäköinen47112,2 %
Mahdollinen3358,7 %
Yhteensä322983,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta