« »

Jouhisorsa (Anas acuta)

SV: Stjärtand, EN: Pintail

kuva tästä lajista

Jouhisorsa esiintyy laajalla alueella pohjoisen pallonpuoliskon havumetsävyöhykkeellä. Suomessa levinneisyysalueen painopiste on maan pohjoisosissa. Lajille erityisen mieluisia elinympäristöjä ovat aapasuot ja nevat, suoniittyrannat ja tulvaiset merenrantaniityt. Soveltuvia ovat myös mm. sara- ja kortejärvet, toisaalta jouhisorsia pesii myös saariston ulkoluodoilla.

Maamme jouhisorsakanta mitä ilmeisimmin vahvistui 1940-luvulta aina 1970-luvulle asti, mutta sen jälkeen laji on taantunut varsinkin eteläisessä Suomessa. Uusimmassa maamme eliölajien uhanalaisuusarvioinnissa (v. 2010) jouhisorsa luokiteltiin vaarantuneeksi, kun vielä vuoden 2000 arvioinnissa laji sijoitettiin luokkaan "Elinvoimainen". Uhanalaisuuden syyksi arvioinnissa mainitaan  pyynti, ja tämän valossa jouhisorsan riistalintustatuksen säilyttämistä tulisi ehkä pohtia uudestaan. Jouhisorsaa uhkaavat  elinympäristömuutokset ja pyynti myös Suomen ulkopuolella.

Lajin taantuma on nähtävissä atlasaineistoista: esiintymisruutujen määrä on vähentynyt n. 30 % verrattuna asutettujen ruutujen määrään 1970- ja 80-lukujen atlaksissa. Erityisesti varmojen pesintöjen ruutumäärä on vähentynyt, ennen kaikkea maan eteläosissa, mutta levinneisyysalueen supistuminen näkyy myös Pohjois-Suomessa. Maamme nykyiseksi jouhisorsakannaksi arvioidaan 8 000-15 000 paria.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma3278,5 %
Todennäköinen3238,4 %
Mahdollinen40610,5 %
Yhteensä105627,3 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta