« »

Jänkäkurppa (Lymnocryptes minimus)

SV: Dvärgbeckasin, EN: Jack Snipe

kuva tästä lajista

Jänkäkurppa pesii Euroopan ja Venäjän pohjoisosissa. Suomessa sen tyypillisin elinympäristö on märkä avosuo tai rantaniitty. Maamme pesimäkannaksi on arvioitu noin 4 000–8 000 paria, joista suurin osa pesii Oulun pohjoispuolisella alueella. Vuoden 2010 uhanalaistarkastelussa jänkäkurppa luokiteltiin edelleen elinvoimaiseksi.

Jänkäkurpan levinneisyydessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaskartoituksen välillä. Muutoskartalla kuitenkin näkyy keltaista ja punaista väriä etenkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin keski- ja pohjoisosissa. Näillä alueilla on siis ruutuja, joilta jänkäkurppa on joko kokonaan hävinnyt tai sen pesimisvarmuusindeksi on laskenut kahden ensimmäisen ja kolmannen atlaksen välillä.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma120,3 %
Todennäköinen1423,7 %
Mahdollinen2897,5 %
Yhteensä44311,5 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin Vertailutyökalu

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossamuutoskartta