« »

Arosuohaukka (Circus macrourus)

SV: Stäpphök, EN: Pallid Harrier

kuva tästä lajista

Arosuohaukka on itäinen Itä-Euroopasta Keski-Aasiaan pesivä laji. Suomessa laji on ollut pitkään säännöllinen keväin ja syksyin havaittava harhailija, jonka havaintomäärät ovat olleet kasvussa viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Lajista on kolme varmistettua pesintää: 1933 Kiihtelysvaara, 2003 Vaala ja 2008 Kyyjärvi. Lisäksi Savukoskella todettiin vuonna 1993 arosuohaukan ja niittysuohaukan sekapesintä. Lajin pesimäaikainen esiintyminen riippuu ainakin osittain myyrätiheyksistä.

Arosuohaukasta ei ole pesintään viittaavia havaintoja kahdesta ensimmäisestä atlaksesta, mutta 3. atlaksessa lajin pesintä varmistettiin Kyyjärveltä. Lisäksi todettiin useampi mahdollinen tai todennäköinen pesintä. Pariskuntia havaittiin Vaalassa ja Torniossa. Havainnot painottuvat selkeästi Pohjanmaan, Länsi-Kainuun ja Lounais-Lapin alueelle. Mikäli nykyinen suunta jatkuu havaintomäärien kehittymisessä, saattaa laji vakiintua pesimälajiksi Suomeen lähitulevaisuudessa. Havaintopisteiden sijainteja on siirretty suojelusyistä 0 - 30 km.

PesimisvarmuusRuutuja% ruuduista
Varma10 %
Todennäköinen80,2 %
Mahdollinen70,2 %
Yhteensä160,4 %

Vertailu 1. ja 2 atlaksen yhdistettyihin tuloksiin

kartta lajin levinneisyydestä Suomessa 1 & 2 atlaksen yhdistetyssä aineistossa
kartta lajin levinneisyydestä Suomessa