Rajapinta lintuatlaksen aineistoon

1. ja 2. lintuatlaksen aineisto on haettavissa koneluettavan rajapinnan kautta. Rajapinnan varaan voi tehdä esim. uusia tilastointi- tai visualisointipalveluja. Aineisto sisältää kaikkien lajien pesimävarmuusluokat jokaisesta 10x10 km2 yhtenäiskoordinaatistoruudusta, kuitenkin poislukien ns. salatut lajit.

Aineisto on myös saatavilla CSV-tiedostoina, joissa on mukana lisäksi ruutujen selvitysasteet. CSV-tiedostoja voi lukea esimerkiksi Excelin avulla.

Käyttö

Dataa voi hakea antamalla haun tiedot URL-parametreina, esimerkiksi näin:

http://atlas3.lintuatlas.fi/api/?atlas=1&species=PASMON&grid=668:338&format=xml

Parametrit:

atlas

Minkä atlaksen tietoja haetaan. Pakollinen. Sallitut arvot:

  • 1 = 1. atlas (1970-luku)
  • 2 = 2. atlas (1980-luku)
  • 12 = 1. ja 2. atlaksen yhdistetyt tulokset; suurin pesimisvarmuusluokka

species

Lajin kuusikirjaiminen lyhenne versaalein. Pakollinen, ellei grid-parametria ole annettu.

Esim. PASMON

grid

Yhtenäiskoordinaattiruutu muodossa NNN:EEE. Pakollinen, ellei species-parametria ole annettu.

Esim. 668:338

format

Palautettavan tiedoston formaatti. Pakollinen. Sallitut arvot

  • xml
  • json