Kiitokset

Suomen III Lintuatlas ei olisi syntynyt ilman useiden toimijoiden yhteistyötä. Haluamme kiittää erityisesti seuraavia:

Ympäristöministeriö vastasi Lintuatlaksen rahoituksesta, jonka turvin hankkeelle voitiin palkata koordinaattori ja joka mahdollisti myös huonosti tunnettujen atlasruutujen tutkimisen.

Timo Pakkalan rooli rahoituksen hankinnassa ja atlaksen käynnistämisessä on ollut keskeinen. Hän toimi myös hankkeen ensimmäisenä koordinaattorina.

BirdLife Suomi ry, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus ovat olleet hankkeessa museon yhteistyökumppaneina ja toimittaneet atlaksen kannalta tärkeää havainto- ja muuta aineistoa.

Lintuatlastoimikunta (jäsenet: Ari Rajasärkkä, Juha Tiainen, Erkki Tomppo, Raimo Virkkala ja Risto A. Väisänen) ja lintuatlaksen ohjausryhmä (Heikki Eeronheimo, Mikko Heikkinen, Heikki Henttonen, Harri Högmander, Harto Lindén, Heikki Toivonen) ovat kokoontuneet tarpeen vaatiessa.

Tapani Lahti on rakentanut atlaksen tietojärjestelmän ja huolehtinut suurten havaintoerien siirrosta tietokantaan. Mikko Heikkinen on suunnitellut ja toteuttanut atlassivuston sekä auttanut lukemattomissa pienemmissäkin asioissa.

Museolla lukuisat henkilöt ovat olleet mukana Lintuatlaksessa. Heistä erityiskiitoksen ansaitsevat Aino Juslén, Toni Laaksonen, Juhani Lokki, Leif Schulman, Risto A. Väisänen ja tiedottaja Laura Hiisivuori.

Suurin kiitos kuuluu tuhansille vapaaehtoisille lintuharrastajille, paikallisyhdistyksille ja niiden atlasvastaaville, jotka monin eri tavoin tekivät tämän kaiken mahdolliseksi. Atlas on jälleen kerran osoittanut suomalaisten lintuharrastajien erinomaisen kyvyn osallistua lintujen suojelua ja tutkimusta tukevaan toimintaan. Erityiskiitoksen ansaitsee kaksi henkilöä: Esko Gustafsson, joka toimi valtakunnallisena ”atlasmotivaattorina”, ja Pekka Suopajärvi, joka mm. rakensi atlassivuille työkalun, jonka avulla havaintoja voitiin selata, tarkastaa ja korjata eri tasoilla.

Tästä on hyvä jatkaa kohti neljättä lintuatlasta!

Jari Valkama
Ville Vepsäläinen
Aleksi Lehikoinen

Atlasvastaavat:

Aalto, Janne
Aalto, Pirkka
Degerstedt, Kari
Gustafsson, Esko
Hakala, Ilkka
Hakkari, Tomi
Helo, Teppo
Huttunen, Juha
Hägg, Jan
Högmander, Harri
Hölttä, Harri
Innala, Heikki Pekka
Jaanu, Erkki
Jokimäki, Jukka
Karvonen, Joel
Kettunen, Jorma
Lamminmäki, Jouni
Lehtoranta, Hannu
Luoma, Sami
Lähteenmäki, Reijo
Mäkelä, Jyrki
Mäkelä, Tiina
Nousiainen, Ismo
Okkonen, Harri
Parkko, Eero
Partanen, Esa
Pesola, Antti
Pessa, Jorma
Pihlaja, Tuomo
Rauhala, Pentti
Ruonakoski, Antti
Salomaa, Henrik
Salonkoski, Sami
Seimola, Tuomas
Sola, Petri
Södersved, Jan
Teivonen, Marko
Toivonen, Vesa
Vasko, Ville
Vauhkonen, Marko
Vierimaa, Antti