Avautuvassa karttaikkunassa voit tarkastella Suomen kolmannen lintuatlaksen aineistoa muunnettuna Euroopan kartoituksessa käytettävään ruudukkoon, jonka ruutukoko on noin 50 km x 50 km. Tarkasteltavan lajin voit valita kartan vasemman yläkulman luettelosta. Kartan oikean yläkulman asetuksista voit vaihtaa taustakarttaa sekä näyttää tai piilottaa lajin levinneisyystiedot Euroatlaksen 50 km x 50 km:n ruudukossa ja Suomen atlaksen 10 km x 10 km:n ruudukossa.

Jos tiedossasi on pesimähavaintoja, jotka nostavat lajin pesimisvarmuusluokkaa jossakin Euroatlaksen kartoitusruudussa, tallenna havaintosi pesimävarmuusindeksillä varustettuna joko Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka-havaintojärjestelmään tai BirdLife Suomen ylläpitämään Tiira-lintutietopalveluun.

Luomus-logo BirdLife Finland-logo